BA Core Concept Model

20 kwietnia 2015

BABOK Guide 3 wprowadził podstawowe pojęcia związane z analizą biznesową i ubrał je w Business Analysis Core Concept Model. Stanowią one podstawę do zrozumienia pozostałych części.

ZmianaTransformacja w odpowiedzi na potrzebę.
PotrzebaProblem lub okazja do zaadresowania.
RozwiązanieKonkretny sposób spełnienia jednej lub wielu potrzeb w kontekście.
InteresariuszJednostka lub grupa powiązana ze zmianą, potrzebą lub rozwiązaniem.
WartośćWartość, znaczenie lub przydatność czegoś dla interesariuszy w kontekście.
KontekstOkoliczności wpływające na zmianę lub na które wpływa zmiana i dostarczają jej zrozumienia.

 
Pojęcia te są ze sobą ściśle powiązane we wszelkich inicjatywach. Zmiana w chociażby jednym elemencie pociąga za sobą zmiany w innych. Dlatego też musimy pamiętać o ich weryfikowaniu, a w przypadku wystąpienia modyfikacji w projekcie – o ponownej odpowiedzi na pytania, jakie są teraz: zmiana, potrzeba, rozwiązanie, interesariusze, wartość i kontekst.
CCM

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Może zaciekawi Cię także:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020