BA Core Concept Model

BABOK Guide 3 wprowadził podstawowe pojęcia związane z analizą biznesową i ubrał je w Business Analysis Core Concept Model. Stanowią one podstawę do zrozumienia pozostałych części.

ZmianaTransformacja w odpowiedzi na potrzebę.
PotrzebaProblem lub okazja do zaadresowania.
RozwiązanieKonkretny sposób spełnienia jednej lub wielu potrzeb w kontekście.
InteresariuszJednostka lub grupa powiązana ze zmianą, potrzebą lub rozwiązaniem.
WartośćWartość, znaczenie lub przydatność czegoś dla interesariuszy w kontekście.
KontekstOkoliczności wpływające na zmianę lub na które wpływa zmiana i dostarczają jej zrozumienia.

Pojęcia te są ze sobą ściśle powiązane we wszelkich inicjatywach. Zmiana w chociażby jednym elemencie pociąga za sobą zmiany w innych. Dlatego też musimy pamiętać o ich weryfikowaniu, a w przypadku wystąpienia modyfikacji w projekcie – o ponownej odpowiedzi na pytania, jakie są teraz: zmiana, potrzeba, rozwiązanie, interesariusze, wartość i kontekst.

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

0 komentarze “BA Core Concept Model”

  1. BACCM is a notable addition to BABOK V3. It might have several potential uses. But one of the basic purpose of this model is to define scope of business analysis. It answers the question: what business analysis is all about? And actually you can logically, step-by-step, rebuild the whole model just by trying to answer what business analysis is all about. Here’s the link to an article to attempt to understand the BACCM by trying to answer that question: https://www.linkedin.com/pulse/attempt-explain-business-analysis-core-concept-model-rahul-ajani/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *