Słownik

Poznaj wyjaśnienie najważniejszych analitycznych pojęć.

A

Agile

Zwinny. Zwinność. Podejście zwinne. Manifest agile Podejście spopularyzowane w branży IT za sprawą manifestu zwinności (ang.

Analityk biznesowy

Osoba wykonująca zadania analizy biznesowej, niezależnie od posiadanej roli czy wykonywanego stanowiska. Żródło: IIBA, BABOK Guide

Analiza biznesowa

„Praktyka umożliwiająca wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie przez definiowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które dają wartość interesariuszom.”

Analiza systemowa

„Metoda wyjaśniająca działanie danej organizacji.” [1] „Jawne i formalne badanie wspomagające działanie osób odpowiedzialnych za podejmowane

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Shopping Cart