Dobre praktyki integracji systemów B2B

Integracja systemów B2B bywa trudna i złożona. Dlatego podczas realizacji projektów integracyjnych warto czerpać z doświadczeń innych, którzy takie projekty mają już za sobą.
Poznaj więc 7 dobrych praktyk dotyczących realizowania projektów integracyjnych.

  1. Podstawą każdej dobrze zrealizowanej integracji systemów jest przeprowadzona w firmie analiza biznesowa. Warto zidentyfikować zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne procesy biznesowe oraz przemyśleć sposób ich optymalizacji przed zaprojektowaniem integracji B2B.
  2. Do integracji wybieraj procesy, który dają korzyść ekonomiczną firmie oraz jej partnerom. Dają one przewagę konkurencyjną. Objęcie systemem wszystkich procesów firmy jest niemożliwe, dlatego ważnym jest, by wybrać procesy kluczowe pod względem działania firmy.
  3. Mierz wskaźniki efektywności procesów przed i po wdrożeniu integracji. Aby zbadać potrzebę oraz zmierzyć sukces ewentualnej integracji konieczne jest ustalenie wskaźników efektywności procesów przed projektem. Będą one stanowiły bazę do porównania wskaźników efektywności po projekcie.
  4. Projektuj systemy dostosowane do procesów biznesowych firmy i partnerów. Dbaj o to, by informacja była tylko raz wprowadzana do systemu. Ogranicza to liczbę ewentualnych pomyłek i zwiększa późniejsze oszczędności.
  5. Wybieraj standardy komunikacji pomiędzy systemami, które będzie można tanio zastosować u dzisiejszych i przyszłych partnerów przedsiębiorstwa. Dzięki skorzystaniu z uznanych standardów, ułatwiamy samą integrację oraz późniejszy rozwój systemu.
  6. Podczas projektowania integracji weź pod uwagę nie tylko obecnych parterów firmy, ale także przyszłych/potencjalnych klientów. Takie planowanie pozwala na łatwiejszy rozwój systemu.
  7. System buduj i wdrażaj iteracyjnie, obejmując swoim działaniem kolejne procesy w firmie. Pamiętaj o tym, że każdy projekt w zderzeniu z rzeczywistością generuje zmiany.

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart