Jaka kultura organizacyjna panuje w Twojej firmie?

Chcesz wprowadzać zmiany w swojej firmie i nie napotykać na mur oporu? Zrozum motywy działa swoich pracowników i działaj skuteczniej. Stawiacie na wyniki, porządek, inicjatywę czy zespołowe działanie?

Kultura organizacyjna jest jednym z ważnych elementów określających organizację. To system wzorców myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów [1].

Po co ta kultura?

Głównymi funkcjami spełnianymi przez kulturę organizacyjną jest umożliwianie [2]:

 • zrozumienia misji i strategii organizacji oraz identyfikacji podstawowego celu organizacji przez uczestników,
 • integracji uczestników,
 • integracji wokół środków przyjętych dla realizacji celów firmy oraz zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • stosowania jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny efektów,
 • polepszenia sposobów działania i przeformułowania celów, jeśli potrzebna jest zmiana,
 • oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego,
 • definiowanie granic grupy, kryteriów przyjęcia i odrzucenia, umożliwienie kształtowania granic między grupami,
 • wyznaczania zasad władzy i kryteriów statusu, umożliwienie unikania konfliktów na tle władzy, negatywnych emocji, agresywnych działań,
 • określenia sposobu uzyskania autorytetu,
 • określenia jak i kiedy można krytykować osoby sprawujące władzę, ich decyzje i propozycje.

 Cztery typy kultur

Wyróżnia się cztery typy kultur organizacyjnych:

 • kultura klanu,
 • kultura adhokracji,
 • kultura rynku,
 • kultura hierarchii.

Kultura klanu zakłada istnienie przyjaznej, niemal rodzinnej atmosfery. Lider uznawany jest za mentora. Organizację spaja lojalność i tradycja.  Przyczynami sukcesu są zazwyczaj dbałość o potrzeby klienta i pracowników. Wartościami są praca zespołowa, uczestnictwo i konsensus.
Kultura adhokracji wiąże się z istnieniem dynamicznego i kreatywnego środowiska pracy. Pracownicy podejmują ryzyko, liderzy wprowadzają nowatorskie rozwiązania. Eksperymenty i innowacje pozwalają na rozwój. Sukcesem jest prowadzanie nowych produktów i usług. Cenionymi wartościami są wolność i indywidualna inicjatywa.
Kultura rynku oznacza skupienie organizacji na wynikach, wykonaniu pracy, realizacji zadań. Firmę spaja chęć osiągnięcia celów. Liderzy podejmują samodzielnie ważne decyzje. Sukcesem jest zdobywanie większych udziałów na rynku i lepszych wyników finansowych.
Kultura hierarchii to środowisko pracy sformalizowane i ustrukturyzowane. Pracownicy korzystają z wyznaczonych procedur wykonywania zadań. Wartościami są efektywna koordynacja i organizacja. Celem jest zachowanie sprawnego działania, stabilność i wyniki osiągane dzięki efektywnemu wykonywaniu zadań. Sukces definiuje dobre planowanie i niskie koszty.

 Warto, bo…

Jak podaje [3], poznanie kultury organizacyjnej firmy pozwala na zrozumienie motywów działań pracowników oraz dobieranie bardziej skutecznych metod oddziaływania na nie. Jest to istotne w przypadku konieczności wprowadzania usprawnień w firmie, a więc pewnych zmian, wymagających zaangażowania i pozytywnego przyjęcia ze strony pracowników.
Kultura organizacyjna wywiera istotny wpływ na działanie firmy. Częstymi sygnałami, że polecane byłoby zastanowienie się nad jej zmianą są  na przykład niska efektywność i narzekanie klientów. Wiele badań pokazało, że może dawać to widoczne efekty w wydajności i długoterminową efektywność organizacji oraz pozytywnie wpływać na pracowników (podnosić morale, zaangażowanie, produktywność, dobre samopoczucie) [4].

Jaką macie kulturę?

Sprawdź sam na http://www.ocai-online.com/ lub dowiedz się z pierwszej ręki – przebadaj swoich pracowników!

Artykuł powstał na podstawie fragmentu pracy:
Wesołowska H.: Narzędzie i procedury wspomagające pracę w małej firmie programistycznej, praca magisterska, Katedra Inżynierii Oprogramowania, WETI, Politechnika Gdańska 2011.

Źródła:
1. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa 2002.
2. Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 56.
3. Czerska M., Zmiana kulturowa organizacji, wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
4. Uniwersytet Ernst & Young 2011, VI edycja: Zarządzanie projektami i programami [on-line]. Dostępne: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/projekty,_programy,_portfele/$FILE/UEY%20-%20Projekty,%20Programy,%20Portfele.pdf

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart