Analiza SWOT

29 lutego 2012

Prosta, a zarazem bardzo pomocna – pozwala dostrzec to, co najważniejsze. Analiza SWOT. Z pewnością zdarzyło Ci się nie raz wykonać ją w swojej głowie. Teraz pozwól jej ujrzeć światło dzienne, ujarzmić burzę myśli i obrać najlepszą strategię.

Kiedy sięgnąć po SWOT?

Analiza SWOT może być pomocna, gdy chcesz szybko zbadać różne aspekty danej sprawy ulegającej zmianie – słabe i silne strony zestawić z zewnętrznymi możliwościami i ograniczeniami. Dzięki temu łatwiej zaplanować dobrą strategię – ukrywającą słabości, chroniącą przed zagrożeniami a wykorzystującą to, co najlepsze – silne strony i możliwości.
Kilka przykładów zastosowań [1]:
• Planowanie strategiczne
• Analiza okazji
• Analiza konkurencyjności
• Rozwój biznesu i produktu
• Porównywanie możliwych podejść
• Demonstracja w jaki sposób rozwiązanie przyczyni się do wykorzystania silnych stron i ukrycia słabych
• Ocena strategii opracowywanych w odpowiedzi na określony problem

Dlaczego “SWOT”?

S – Strengths (silne strony)
W – Weaknesses (słabe strony)
O – Opportunities (możliwości)
T – Threats (zagrożenia)
S i O to czynniki pozytywne, natomiast W i T – negatywne.
S i W to czynniki wewnętrzne, natomiast O i T – zewnętrzne.
Na przecięciu wierszy kolumn znajdują się strategie:
Strategie SO (Silne strony – Możliwości)
Strategie ST (Silne strony – Zagrożenia)
Strategie WO (Słabe strony – Możliwości)
Strategie WT (Słabe strony – Zagrożenia)
Najlepiej porządkuje i przedstawia to tabela…

Jak użyć SWOT?

1. Określ co badasz.

Należy określić jaka sprawa zostaje poddana analizie. Można napisać to nad tabelą. Warto także ustalić kontekst i perspektywę.
Przykładowo, inaczej oceniony zostanie produkt z perspektywy klientów w kontekście przyjemności użytkowania, a inaczej z perspektywy producenta w kontekście ograniczenia kosztów wytwarzania.

2. Uzupełnij czynniki

Przeprowadź burzę mózgów – w swojej głowie lub z grupą zainteresowanych osób.
• Silne strony
Co jest zaletą badanej kwestii? Jakie wewnętrzne czynniki przyczyniają się do odnoszenia sukcesów?
Np. niska cena, wysoka jakość, wykwalifikowani pracownicy.
• Słabe strony
Jakie są wewnętrzne słabości i braki, które powodują problemy?
Np. wysoki koszt produkcji, brak własnych specjalistycznych urządzeń – konieczność wypożyczania.
• Możliwości
Jakie są czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, ale mogłyby przyczynić się (zostać wykorzystane) do odniesienia sukcesu?
Np. nowe rynki zbytu, nowe technologie.
• Zagrożenia
Jakie zewnętrzne czynniki mają negatywny wpływ?
Np. kryzys, niski popyt na dany produkt, działania konkurencji.

3. Przeanalizuj wyniki

Dobrze, by czynników było nie 100 a kilka – te najistotniejsze. Spróbuj określić, które z nich zidentyfikowaliście w czasie burzy mózgów i czy czegoś nie zabrakło? Jeśli tabelę wypełniałeś sam – przekaż do weryfikacji przez inną osobę.

4. Określ strategie

W każdej komórce tabeli wpisz strategie określone po zestawieniu jednego z czynników wewnętrznych z jednym z czynników zewnętrznych.
• Strategie SO (Silne strony – Możliwości)
Pomysły na skorzystanie z silnych stron do wykorzystania potencjalnych możliwości. Dość proste do wdrożenia.
• Strategie ST (Silne strony – Zagrożenia)
Pomysły na obronę przed zagrożeniami dzięki wykorzystaniu silnych stron. Czy zagrożenia mogą być przemienione w możliwości?
• Strategie WO (Słabe strony – Możliwości)
Pomysły na wykorzystanie możliwości do wyeliminowania lub zmniejszenia wpływu słabych stron.
• Strategie WT (Słabe strony – Zagrożenia)
Pomysły na zmiany, które pozwolą uniknąć najgorszego. A może lepiej się wycofać? Strategie obejmują najgorsze scenariusze.
 
Obrana strategia powinna [2]:
• Wykorzystywać i eksponować silne strony,
• Eliminować i ukrywać słabe strony,
• Wykorzystywać możliwości,
• Bronić się przed zagrożeniami lub przygotowywać na nie.
 
Analiza SWOT daje wgląd w różne aspekty danej sprawy i pozwala na jej szybką analizę. Aby uszczegółowić badanie, można sięgnąć po inne techniki.
 
Źródła:
1. International Institute of Business Analyst IIBA, A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 2.0, 2009.
2. Górski J., Landowska A. (2010): Strategie informatyzacji, Niepublikowane materiały, Politechnika Gdańska.

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Komentarze - 2

  1. -- or 1 = 1

    Korekta obywatelska:
    s/WT (Słabe strony – Możliwości)/WT (Słabe strony – Zagrożenia)

    1. Hania

      Wielkie dzięki, bystre oko! 😉 Poprawione 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zaciekawi Cię także:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020