99 pytań rekrutacyjnych na analityka biznesowego

O co zapytają Cię na rozmowie rekrutacyjnej na analityka biznesowego? Możesz trafić na wiele z tej listy. A może Tobie zadawali inne? Podziel się 🙂

 1. Dlaczego chce Pan(i) u nas pracować?
 2. Dlaczego chce Pan(i) zmienić obecną pracę?
 3. Gdzie widzi się Pan(i) za 3/5/10 lat?
 4. Atmosfera, pieniądze, rozwój – proszę uszeregować te wartości i uzasadnić
 5. Jak ważne są dla Pan(i) wartości z tej listy? Jakie inne wartości wyznaje Pani w pracy?
 6. Co najbardziej podoba się Pan(i) w zawodzie analityka?
 7. Co jest dla Pan(i) najtrudniejsze w zawodzie analityka?
 8. Jaką przeżyła Pan(i) najtrudniejszą sytuację podczas analizy i jak sobie Pan(i) z nią poradziła?
 9. Jaki był najciekawszy projekt, w jakim brała Pan(i) udział? Dlaczego ten?
 10. Z jakiego swojego projektu jest Pan(i) najbardziej dumna? Proszę o nim opowiedzieć.
 11. Czego oczekuje Pan(i) od firmy?
 12. Czego oczekuje Pan(i) od przełożonego?
 13. Jak wygląda dla Pan(i) idealny projekt?
 14. Jaki był zakres Pan(i) obowiązków w poprzednich firmach?
 15. Jak doświadczenie z poprzednich stanowisk i firm wykorzystałaby Pani u nas?
 16. Proszę opisać jak Pani wykonuje analizę?
 17. W jakiej metodyce Pani pracuje?
 18. Jak zbiera Pani wymagania?
 19. Jak dokumentuje Pani wymagania?
 20. Jakie przygotowuje Pani produkty analizy?
 21. Co zawiera przygotowana przez Panią specyfikacja wymagań?
 22. Jak współpracuje Pani z klientem?
 23. Z kim Pani współpracuje?
 24. Jak współpracuje Pani z zespołem?
 25. Jak współpracuje Pani z kierownikiem projektu?
 26. Jak współpracuje Pani z testerami?
 27. Jak współpracuje Pani z architektem?
 28. Jak przeprowadza Pani analizę wpływu?
 29. Jak przeprowadza Pani analizę ryzyka?
 30. Jakich używa Pani narzędzi podczas pracy?
 31. Jakie jest miejsce analityka w Scrumie?
 32. Jakie cechy Pani zdaniem powinien posiadać idealny analityk?
 33. Których zadań analitycznych chciałaby Pani robić więcej?
 34. Które zadania analityczne lubi Pani najmniej?
 35. Gdzie i w jakiej formie umieszcza Pani informacje z analizy?
 36. Jak zarządza Pani swoimi zadaniami?
 37. Jak szacuje Pani pracochłonność zadań?
 38. O jakie informacje poprosiłaby Pani, żeby wdrożyć się w nowy projekt?
 39. Jakie zna i stosuje Pani podejścia do analizy?
 40. Jakie zna i stosuje Pani podejścia do wytwarzania rozwiązań IT?
 41. Na czym polega model V?
 42. Co robi Pani, aby zakres projektu się nie rozrastał?
 43. Jakie zna Pani rodzaje analiz?
 44. Jakie zna Pani języki modelowania?
 45. Jakie zna Pani rodzaje diagramów i kiedy je Pani stosuje?
 46. Jak wykonuje Pani śledzenie wymagań?
 47. Jak wykonuje Pani ponowne użycie wymagań?
 48. Jak wykonuje Pani weryfikację wymagań?
 49. Jak wykonuje Pani walidację wymagań?
 50. Jak przygotowałaby Pani uzasadnienie biznesowe?
 51. Jak przygotowałaby Pani kryteria akceptacji?
 52. Jak wykonuje Pani analizę reguł biznesowych?
 53. Jak podeszłaby Pani do szukania możliwych usprawnień w procesach biznesowych?
 54. Jak opisałaby Pani integrację systemów informatycznych?
 55. Jak przeprowadza Pani analizę wymagań niefunkcjonalnych?
 56. Jak zapisuje Pani wymagania niefunkcjonalne?
 57. Jak przygotowuje się Pani i przeprowadza warsztaty/wywiady/spotkania?
 58. Jak określa Pani KPI?
 59. W jaki sposób stosuje Pani naukę z doświadczeń?
 60. W jaki sposób przygotowuje Pani prototypy?
 61. W jaki sposób wykorzystuje Pani macierz RACI?
 62. W jaki sposób wykonuje Pani analizę przyczyn źródłowych?
 63. W jaki sposób wykonuje Pani analizę SWOT?
 64. W jaki sposób identyfikuje Pani interesariuszy?
 65. Jak opisze Pani personę?
 66. Jak zapewnia pani użyteczność aplikacji?
 67. Jak wykonuje Pani benchmarking?
 68. Proszę rozwinąć skrót INVEST.
 69. Jak wspiera Pani wykonywanie testów akceptacyjnych?
 70. Jak dokształca się Pani w dziedzinie analizy?
 71. Czy wykazuje się Pani analitycznym myśleniem?
 72. Czy jest Pani asertywna?
 73. Za co chwalili Panią przełożeni i koledzy w pracy?
 74. Co Pani przełożeni i koledzy w pracy wskazywali jako Pani obszar do poprawy?
 75. Jakie mamy rodzaje diagramów UML?
 76. Proszę narysować diagram procesu biznesowego
 77. Proszę narysować diagram przypadków użycia UML
 78. Proszę narysować diagram klas UML
 79. Proszę narysować diagram stanów UML
 80. Proszę narysować diagram sekwencji UML
 81. Proszę zapisać wymaganie w formie user story
 82. Proszę zapisać wymaganie w formie opisu przypadku użycia?
 83. Czym są sytuacje wyjątkowe w opisie przypadków użycia?
 84. Jak zachowałaby się Pani w takiej konfliktowej sytuacji?
 85. Na spotkaniu z klientem Pani szef proponuje klientowi rozwiązanie, które Pani zdaniem spowoduje katastrofę w projekcie. Jak Pani reaguje?
 86. Osoba po stronie klienta nie chce współpracować i udzielać Pani niezbędnych informacji. Jak Pani zareaguje?
 87. Uświadamia sobie Pani sytuację bardzo ryzykowną dla projektu, która może się wydarzyć. Co Pani robi?
 88. Jak asertywnie odpowiedziałaby Pani na taką sytuację?
 89. Jak zakomunikowałaby Pani klientowi, że…?
 90. Jakie techniki pozyskiwania wymagań zastosowałaby w takim przykładowym projekcie?
 91. W jaki sposób określiłaby Pani priorytety wymagań?
 92. Jedna osoba mówi Pani, że rozwiązanie powinno działać właśnie tak, a druga, że zupełnie inaczej. Obie osoby są reprezentantami po stronie klienta wyznaczonymi do definiowania wymagań. Co Pani robi?
 93. Proszę wymienić wymagania na krzesło.
 94. Jak reaguje Pani na zmiany?
 95. Jak wyglądała najlepsza dokumentacja analityczna, jaką Pani widziała?
 96. Jak wyglądała najgorsza dokumentacja analityczna, jaką Pani widziała?
 97. Wchodzi Pani do nowej firmy i nowej branży. Jak zaplanuje sobie Pani pracę na pierwsze 2 miesiące, aby się wdrożyć?
 98. Proszę odegrać scenkę pozyskiwania wymagań
 99. Proszę oszacować ile osób w tym mieście przejedzie dziś tramwajem?

… Jakie pytanie zadano Tobie? 🙂

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

0 komentarze “99 pytań rekrutacyjnych na analityka biznesowego”

 1. Istnieje Aniu bardzo prosty sposób udzielenia odpowiedzi na takie pytania — referencje zrealizowanych projektów w ramach których takie aktywności były podejmowane.
  „Proszę wymienić wymagania na krzesło?”
  Powyżej 18 tysięcy netto + VAT być może kontynuowałbym z rekruterem rozmowę.

  1. To akronim kryteriów, jakie spełniają dobre historyjki użytkownika (user stories):
   „I” ndependent – niezależne od innych,
   „N” egotiable – do negocjacji, nie zawierające szczegółowego opisu, można/trzeba je będzie doprecyzować podczas pracy
   „V” aluable – wartościowe dla odbiorcy
   „E” stimable – możliwe do oszacowania, zawierające informacje, które to umożliwią developerom
   „S” mall – niewielkie, aby zmieściły się w iteracji
   „T” estable – możliwe do przetestowania, głównie dzięki dobrym kryteriom akceptacji
   https://www.agilealliance.org/glossary/invest/

  1. Ja bym się zastanowiła ile ludzi średnio jedzie tramwajem (w godzinach szczytu są zapchane a w pozostałych są wolne miejsca). Średnio zakładam że wszystkie miejsca są zajęte + kilka osób stoi. Ile razy tramwaj będzie jechał? Liczba linii tramwajowych w mieście * średnia częstotliwość przejazdu w godzinach aktywności.

  1. Pozyskiwanie wymagań to można wałkować tygodniami 🙂 Ale próbując odpowiedzieć zwięźle na pytanie, próbowałabym w ten sposób:
   1. Cel – dowiedzieć się jaki jest cel zmiany/projektu, do którego mamy pozyskiwać wymagania – co chcemy osiągnąć, jaki problem rozwiązać czy jaką możliwość wykorzystać
   czyli pytania:
   Dlaczego chcemy wykonać ten projekt/funkcjonalność? Jaki problem chcemy rozwiązać/jaką możliwość wykorzystać?
   Jaki cel mamy osiągnąć? Po czym poznamy, że ta zmiana/projekt były skuteczne?
   2. Interesariusze – kto zostanie tą zmianą dotknięty? To ważne, bo w wyimaginowanej scence możemy próbować ustalić z kim dokładnie rozmawiamy – jaka jest rola naszego rozmówcy i próbować dostosować pytania pod poziom wiedzy/decyzyjności, jaki ta osoba posiada. Można wskazać z kim powinniśmy porozmawiać wcześniej lub jeszcze później – to będzie wykraczało poza scenkę, ale pewnie pokaże, że masz pojęcie jak to powinno być zrobione.
   3. Kontekst – spróbowałabym dowiedzieć się o informacjach, jakich potrzebujemy do tego obszaru tematycznego i jakie informacje mają z niego wyniknąć? Np. zarys diagramu przepływu danych.
   4. Procesy i narzędzia – jak to działa obecnie? Jak te czynności, które będziemy zmieniać/automatyzować są realizowane krok po kroku? Jakich narzędzi używa się obecnie?
   Możesz się też pozasatanawiać głośno jaką techniką najlepiej będzie pozyskać wymagania w tym przypadku. Najpewniej w scence pójdziecie w wywiad, ewentualnie prototypowanie, ale dobrze zaznaczyć, że wiesz, że jest wiele możliwości.
   Możesz też podkreślić, że można wymagania zapisać agilowo i wtedy zapisać w formie User Stories do backlogu.
   5. Jakie mamy wymagania funkcjonalne? Jakie czynności ta aplikacja ma umożliwiać użytkownikom? Tutaj od ogółu do szczegółu – czyli zbieramy ogólne hasła, a później dowiadujemy się szczegółów – jakie pola, jakie wartości, jaka walidacja poprawności, itd.
   6. Jakie mamy wymagania jakościowe? Jak to rozwiązanie powinno działać? Ile danych ma przetwarzać, ilu jednoczesnych użytkowników, jak ma zabezpieczać informacje, na jakich urządzeniach, systemach, przeglądarkach ma być dostępne, itd.
   7. Priorytety – z całej listy wymagań dowiadujemy się o priorytetach – co jest najbardziej wartościowe i najpilniejsze dla odbiorcy? Na kiedy dana możliwość powinna być już dostępna dla użytkowników?

 2. Można i próbować oszacować, ale czy od analityka oczekuje się wróżenia z fusów ? Czy nie bardziej prawidłowa odpowiedz to : „musiałbym mieć (zebrać) odpowiednie dane w celu oszacowania przybliżonej liczby” no i jeszcze w moim przypadku „bo nie jestem z Warszawy i nawet nie wiem ile tu jeździ tramwajów, każda podana prze zemnie liczba byłaby by równie nierzetelna i nieodpowiedzialna” ;P

 3. Pytanie na interview: Ilu stroicieli fortepianów potrzebnych jest w Gdańsku, aby każdy z nich miał tyle pracy aby mógł żyć na dobrym poziomie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *