99 pytań rekrutacyjnych na analityka biznesowego

4 czerwca 2017

O co zapytają Cię na rozmowie rekrutacyjnej na analityka biznesowego? Możesz trafić na wiele z tej listy. A może Tobie zadawali inne? Podziel się 🙂

 1. Dlaczego chce Pan(i) u nas pracować?
 2. Dlaczego chce Pan(i) zmienić obecną pracę?
 3. Gdzie widzi się Pan(i) za 3/5/10 lat?
 4. Atmosfera, pieniądze, rozwój – proszę uszeregować te wartości i uzasadnić
 5. Jak ważne są dla Pan(i) wartości z tej listy? Jakie inne wartości wyznaje Pani w pracy?
 6. Co najbardziej podoba się Pan(i) w zawodzie analityka?
 7. Co jest dla Pan(i) najtrudniejsze w zawodzie analityka?
 8. Jaką przeżyła Pan(i) najtrudniejszą sytuację podczas analizy i jak sobie Pan(i) z nią poradziła?
 9. Jaki był najciekawszy projekt, w jakim brała Pan(i) udział? Dlaczego ten?
 10. Z jakiego swojego projektu jest Pan(i) najbardziej dumna? Proszę o nim opowiedzieć.
 11. Czego oczekuje Pan(i) od firmy?
 12. Czego oczekuje Pan(i) od przełożonego?
 13. Jak wygląda dla Pan(i) idealny projekt?
 14. Jaki był zakres Pan(i) obowiązków w poprzednich firmach?
 15. Jak doświadczenie z poprzednich stanowisk i firm wykorzystałaby Pani u nas?
 16. Proszę opisać jak Pani wykonuje analizę?
 17. W jakiej metodyce Pani pracuje?
 18. Jak zbiera Pani wymagania?
 19. Jak dokumentuje Pani wymagania?
 20. Jakie przygotowuje Pani produkty analizy?
 21. Co zawiera przygotowana przez Panią specyfikacja wymagań?
 22. Jak współpracuje Pani z klientem?
 23. Z kim Pani współpracuje?
 24. Jak współpracuje Pani z zespołem?
 25. Jak współpracuje Pani z kierownikiem projektu?
 26. Jak współpracuje Pani z testerami?
 27. Jak współpracuje Pani z architektem?
 28. Jak przeprowadza Pani analizę wpływu?
 29. Jak przeprowadza Pani analizę ryzyka?
 30. Jakich używa Pani narzędzi podczas pracy?
 31. Jakie jest miejsce analityka w Scrumie?
 32. Jakie cechy Pani zdaniem powinien posiadać idealny analityk?
 33. Których zadań analitycznych chciałaby Pani robić więcej?
 34. Które zadania analityczne lubi Pani najmniej?
 35. Gdzie i w jakiej formie umieszcza Pani informacje z analizy?
 36. Jak zarządza Pani swoimi zadaniami?
 37. Jak szacuje Pani pracochłonność zadań?
 38. O jakie informacje poprosiłaby Pani, żeby wdrożyć się w nowy projekt?
 39. Jakie zna i stosuje Pani podejścia do analizy?
 40. Jakie zna i stosuje Pani podejścia do wywtarzania rozwi
 41. Na czym polega model V?
 42. Co robi Pani, aby zakres projektu się nie rozrastał?
 43. Jakie zna Pani rodzaje analiz?
 44. Jakie zna Pani języki modelowania?
 45. Jakie zna Pani rodzaje diagramów i kiedy je Pani stosuje?
 46. Jak wykonuje Pani śledzenie wymagań?
 47. Jak wykonuje Pani ponowne użycie wymagań?
 48. Jak wykonuje Pani weryfikację wymagań?
 49. Jak wykonuje Pani walidację wymagań?
 50. Jak przygotowałaby Pani uzasadnienie biznesowe?
 51. Jak przygotowałaby Pani kryteria akceptacji?
 52. Jak wykonuje Pani analizę reguł biznesowych?
 53. Jak podeszłaby Pani do szukania możliwych usprawnień w procesach biznesowych?
 54. Jak opisałaby Pani integrację systemów informatycznych?
 55. Jak przeprowadza Pani analizę wymagań niefunkcjonalnych?
 56. Jak zapisuje Pani wymagania niefunkcjonalne?
 57. Jak przygotowuje się Pani i przeprowadza warsztaty/wywiady/spotkania?
 58. Jak określa Pani KPI?
 59. W jaki sposób stosuje Pani naukę z doświadczeń?
 60. W jaki sposób przygotowuje Pani prototypy?
 61. W jaki sposób wykorzystuje Pani macierz RACI?
 62. W jaki sposób wykonuje Pani analizę przyczyn źródłowych?
 63. W jaki sposób wykonuje Pani analizę SWOT?
 64. W jaki sposób identyfikuje Pani interesariuszy?
 65. Jak opisze Pani personę?
 66. Jak zapewnia pani użyteczność aplikacji?
 67. Jak wykonuje Pani benchmarking?
 68. Proszę rozwinąć skrót INVEST.
 69. Jak wspiera Pani wykonywanie testów akceptacyjnych?
 70. Jak dokształca się Pani w dziedzinie analizy?
 71. Czy wykazuje się Pani analitycznym myśleniem?
 72. Czy jest Pani asertywna?
 73. Za co chwalili Panią przełożeni i koledzy w pracy?
 74. Co Pani przełożeni i koledzy w pracy wskazywali jako Pani obszar do poprawy?
 75. Jakie mamy rodzaje diagramów UML?
 76. Proszę narysować diagram procesu biznesowego
 77. Proszę narysować diagram przypadków użycia UML
 78. Proszę narysować diagram klas UML
 79. Proszę narysować diagram stanów UML
 80. Proszę narysować diagram sekwencji UML
 81. Proszę zapisać wymaganie w formie user story
 82. Proszę zapisać wymaganie w formie opisu przypadku użycia?
 83. Czym są sytuacje wyjątkowe w opisie przypadków użycia?
 84. Jak zachowałaby się Pani w takiej konfliktowej sytuacji?
 85. Na spotkaniu z klientem Pani szef proponuje klientowi rozwiązanie, które Pani zdaniem spowoduje katastrofę w projekcie. Jak Pani reaguje?
 86. Osoba po stronie klienta nie chce współpracować i udzielać Pani niezbędnych informacji. Jak Pani zareaguje?
 87. Uświadamia sobie Pani sytuację bardzo ryzykowną dla projektu, która może się wydarzyć. Co Pani robi?
 88. Jak asertywnie odpowiedziałaby Pani na taką sytuację?
 89. Jak zakomunikowałaby Pani klientowi, że…?
 90. Jakie techniki pozyskiwania wymagań zastosowałaby w takim przykładowym projekcie?
 91. W jaki sposób określiłaby Pani priorytety wymagań?
 92. Jedna osoba mówi Pani, że rozwiązanie powinno działać właśnie tak, a druga, że zupełnie inaczej. Obie osoby są reprezentantami po stronie klienta wyznaczonymi do definiowania wymagań. Co Pani robi?
 93. Proszę wymienić wymagania na krzesło.
 94. Jak reaguje Pani na zmiany?
 95. Jak wyglądała najlepsza dokumentacja analityczna, jaką Pani widziała?
 96. Jak wyglądała najgorsza dokumentacja analityczna, jaką Pani widziała?
 97. Wchodzi Pani do nowej firmy i nowej branży. Jak zaplanuje sobie Pani pracę na pierwsze 2 miesiące, aby się wdrożyć?
 98. Proszę odegrać scenkę pozyskiwania wymagań
 99. Proszę oszacować ile osób w tym mieście przejedzie dziś tramwajem?

 
… Jakie pytanie zadano Tobie? 🙂

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Może zaciekawi Cię także:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020