Potrzeby

Jedną z podstawowych umiejętności analityka jest odkrywanie potrzeb. Musimy umieć sprawnie zastępować to, co usłyszymy – czego człowiek chce, tym, czego rzeczywiście potrzebuje.
Wielu zna piramidę Maslowa. Mamy potrzeby niższego i wyższego rzędu. Kolejno zaspokajamy potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji.
Inne ujęcie potrzeb prezentuje Marshall Rosenberg w swojej metodzie Porozumienie Bez Przemocy (Nonviolent Communication) zwanej też językiem żyrafy (stąd zdjęcie). Jest ich długa lista (przedstawiam poniżej). To, co ważne – możemy nauczyć się rozpoznawać potrzeby, przede wszystkim przez praktykę – ćwiczenie tego. I druga najważniejsza rzecz: każdą potrzebę można zaspokoić na nieograniczoną liczbę sposobów. Co to oznacza dla analityka? Kiedy klient proponuje rozwiązanie A, Twoim zadaniem jest odkrycie stojącej za tym potrzeby, roztoczenia wachlarza mnóstwa innych możliwości i zarekomendowanie najlepszych.
Dobre ćwiczenie także z zakresu rozwoju osobistego: Zastanów się, jaką potrzebę odczuwasz w tej chwili? Jakie potrzeby mają współpracujący z Tobą ludzie?
Potrzeby fizyczne:

 • Niezależności
 • Spontaniczności
 • Przestrzeni
 • Wolności
 • Wybierania własnej drogi prowadzącej do ich realizacji
 • Wybierania własnych planów, celów i marzeń, wartości
 • Potrzeba autonomii
 • Bezpieczeństwa fizycznego
 • Wyrażenia swojej seksualności
 • Snu
 • Odpoczynku
 • Ruchu
 • Schronienia
 • Wody
 • Pożywienia
 • Powietrza

Kontaktu z samym sobą:

 • Autentyczności
 • Wyzwań
 • Uczenia się
 • Świadomości
 • Kreatywności
 • Integralności
 • Samorozwoju / wzrostu
 • Autoekspresji / wyrażania własnego „ja”
 • Poczucia własnej wartości
 • Samoakceptacji
 • Szacunku dla siebie
 • Osiągnięć
 • Prywatności
 • Sensu
 • Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie
 • Spójności
 • Zaufania
 • Świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń, planów i opłakiwania niezaspokojonych

Potrzeba związku z innymi ludźmi:

    • Przyczyniania się do wzbogacania życia
    • Informacji zwrotnej, czy nasze działania przyczyniły się do wzbogacania życia
    • Przynależności
    • Wsparcia
    • Wspólnoty
    • Kontaktu z innymi
    • Towarzystwa
    • Bliskości
    • Dzielenia się: smutkami i radościami; talentami i zdolnościami
    • Więzi
    • Uwagi, bycia wziętym pod uwagę
    • Bezpieczeństwa emocjonalnego
    • Szczerości
    • Empatii
    • Współzależności
    • Szacunku
    • Równych szans
    • Bycia widzianym
    • Zrozumienia i bycia zrozumianym
    • Zaufania
    • Ciepła
    • Miłości
    • Intymności
    • Współpracy
    • Wzajemności

Potrzeba Radości życia:

     • Zabawy
     • Humoru
     • Radości
     • Łatwości
     • Przygody
     • Różnorodności / urozmaicenia
     • Inspiracji
     • Prostoty
     • Dobrostanu fizycznego/emocjonalnego
     • Komfortu / wygody
     • Nadziei

Potrzeba związku ze światem:

    • Piękna
    • Kontaktu z przyrodą
    • Harmonii
    • Porządku
    • Spójności
    • Pokoju

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart