Jak wykorzystać analizę biznesową do zapewnienia jakości projektów IT [cz. 2]: Analiza w firmach

artykuł jest kontynuacją – część pierwsza: https://analizait.pl/2014/jak-wykorzystac-analize-biznesowa-do-zapewnienia-jakosci-projektow-it-cz-2-analiza-w-firmach/

Zmieniające się znaczenie rozwiązań IT w przedsiębiorstwach

Ostatnie kilkadziesiąt lat pokazuje, że rola IT w przedsiębiorstwach ewoluuje. Zupełne początki zastosowania IT, dotyczyły wykorzystania technologii informatycznych w celu unowocześnienia i usprawnienia działania firmy. Przy czym, nie wgłębiano się tu w takim stopniu w kwestie uzasadnień biznesowych realizowanych przedsięwzięć IT, jak to się działo później i w czasach teraźniejszych.
Od początku lat 90 XX wieku zaczęło panować powszechne przekonanie, że rola IT powinna być podporządkowana i sprowadzać się do wspierania realizacji celów biznesowych danej organizacji. Oznaczało to również, że znaczenie dyscypliny Inżynierii Oprogramowania – Analiza Biznesowa, nabrało na znaczeniu. Bowiem, tylko określone kompetencje i specjalizacja zawodowa pozwoliła osiągać zadawalające rezultaty.
Aktualnie, bardzo często się zdarza, że oczekuje się od działów i firm IT przygotowanie takich produktów IT, które są wręcz kluczowymi rozwiązaniami biznesowymi. Na tyle istotnymi, że w sposób bezpośredni zapewniają byt, konkurencyjność oraz wartość rynkową danej organizacji. Co też zmienia nieco proporcje ról biznesu i IT w danej organizacji, gdzie przedstawiciele IT i biznesu muszą współpracować wręcz na równi w celu zapewnienia bytu danej organizacji na tle rynku i konkurencji. [WWW03]

Różnie postrzegany cel pracy

Przeglądając stanowiska pracy na rynku, gdzie realizuje się w pewnym stopniu cele dyscypliny Inżynierii Oprogramowania – Analiza Biznesowa, można spotkać nazwy stanowisk, np.: Analityk, Analityk Biznesowy, Analityk IT, Analityk Systemowy, Analityk Procesów Biznesowych, Specjalista, Projektant, Konsultant, Kierownik, Programista. Wobec różnie nazywanych stanowisk i ewentualnych rozbieżności w ich postrzeganiu, wydaje się zasadne skupienie na wykonywanych obowiązkach w kontekście Inżynierii Oprogramowania aniżeli nazw stanowisk wykorzystywanych przez firmy. W pierwszym kroku, zostaną rozróżnione oczekiwania osób/ podmiotów pozostających w bezpośrednim kontakcie z analitykiem. Wymienia się tu:

 • zamawiającego,
 • zespół wykonawcy.

Należy tu zauważyć, że analityk o którym tu mowa może być zatrudniony zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę. Bywa również, że świadczy tylko usługi wobec jednej lub drugiej strony, tj. zamawiającego lub wykonawcy rozwiązania IT. Takie rozróżnienie jest bardzo istotne. Bowiem, zamawiający oczekuje od analityka przede wszystkim zdefiniowania i doprowadzenie do takiego rozwiązania, które będzie spełniało jego oczekiwania. Natomiast wykonawca i zespół wykonawcy skupia się przede wszystkim na otrzymaniu tego co i na kiedy ma wykonać. Oczywiście na poziomie dużej ogólności te oczekiwania są identyczne. Ale podczas wykonywania tych zadań okazuje się zwykle, że pogodzenie potrzeb obu stron jest wyzwaniem samym w sobie.
Kontekst pracy analitycznej związanej z realizacją potrzeb zamawiającego wydaje się najistotniejszy. Bowiem ostatecznie projekt ma spełniać oczekiwania zamawiającego. W dalszej części artykułu zostaną scharakteryzowane konkretne prace wraz z ich uzasadnieniem ekonomicznym, które analityk mógłby wykonywać w tym zakresie. W dużym uogólnieniu ktoś mógłby stwierdzić, że efektem pracy analityka jest określenie tego – co rozwiązanie IT powininno dostarczyć zamawiającemu. Po pierwszym i bliższym przyjrzeniu się tej pracy okazuje się najczęściej, że wywiązanie się z tego obowiązku wiąże się z:

 • dostosowaniem pracy analitycznej do specyfiki przedsięwzięcia,
 • kontrolą przebiegu i postępu pracy,
 • pozyskaniem i precyzowaniem wymagań,
 • zarządzaniem wymaganiami w przedsięwzięciu,
 • analizą organizacji zamawiającego,
 • analizą wymagań,
 • uczestniczeniem w realizacji przedsięwzięcia.[IIBA01]

W kolejnym punkcie zostanie przeprowadzona analiza powyżej wymienionych obszarów w odniesieniu do zapewnienia jakości dostarczanych rozwiązań IT.

Wpływ stosowania metod analitycznych na zapewnienie jakości

Praktyki propagowane przez Interational Institute of Business Analysis (IIBA) definiują obszary prac i zadań wykonywanych na stanowisku Analityka Biznesowego. Poniższa tabela, poza zestawieniem tych zadań, dokonuje pewnego istotnego rozróżnienia. Bowiem, względem celu artykułu ważna jest świadomość, które z tych zadań odnoszą się bezpośrednio a które pośrednio do pojęcia jakości.  Przy czym,  jakość tu jest postrzegana przez pryzmat głównej odpowiedzialności pracy, stawianej etapowi analizy w przedsięwzięciu IT. A więc, zapewnienieniu takiego projektu i rozwiązania IT, który spełnia oczekiwania zamawiającego. Co oznacza, że przy każdej z komórki należałoby zadać sobie pytanie – czy można bezpośrednio ocenić tą pracę w odniesieniu do powodzenia celu całego przedsięwzięcia, czy też dopiero w wyniku oceny realizacji projektu czy też samej eksploatacji wdrożonego rozwiązania IT.
Obszary zadań Analizy Biznesowej wg. IIBA (International Institute of Business Analysis)

Obszar pracyEfekty pracy rzutują bezpośrednio na pojęcie jakościEfekty pracy rzutują pośrednio na pojęcie jakości (zauważalne w dłuższej perspektywie czasu)
Planowanie oraz monitorowanie postępu pracy analitycznej w projekcie

Zaplanowanie i dostosowanie analizy do przedsięwzięcia.

tak

Identyfikacja udziałowców oraz ich wpływu na realizację projektu.

tak

Zaplanowanie czynności wykonywanych przez analityka.

tak

Zaplanowanie metody komunikacji w całym zespole.

tak

Zaplanowanie procesu zarządzania wymaganiami.

tak

Zarządzanie wydajnością prowadzonej analizy.

tak

Pozyskiwanie i precyzowanie wymagań

Przygotowanie do pozyskiwania i precyzowania wymagań.

tak

Przeprowadzenie pracy poświęconej pozyskiwaniu i precyzowaniu wymagań.

tak

Dokumentowanie rezultatów pozyskiwania i precyzowania wymagań.

tak

Potwierdzanie rezultatów pozyskiwania i precyzowania wymagań.

tak

Zarządzanie wymaganiami w przedsięwzięciu

Zarządzanie zakresem rozwiązania i wymaganiami.

tak

Zarządzanie wpływem wymagań na pozostałe aspekty projektu.

tak

Utrzymywanie wymagań w celu ponownego użycia.

tak

Przygotowanie pakietu wymagań.

tak

Komunikowanie wymagań udziałowcom przedsięwzięcia.

tak

Analiza organizacji zamawiającego

Definiowanie potrzeb biznesowych.

tak

Identyfikacja nowych możliwości dla organizacji.

tak

Określanie podejścia dla rozwiązania.

tak

Określanie zakresu rozwiązania.

tak

Definiowanie przypadków biznesowych.

tak

Analiza wymagań

Priorytetyzowanie wymagań.

tak

Organizowanie wymagań.

tak

Specyfikowaniem i modelowanie wymagań.

tak

Definiowanie założeń i ograniczeń.

tak

Weryfikowanie wymagań.

tak

Walidowanie wymagań.

tak

Uczestnictwo podczas realizacji projektu

Ocena proponowanego rozwiązania

tak

Rozdzielanie wymagań

tak

Szacowanie organizacyjnej gotowości

tak

Definiowanie przejścia wymagań

tak

Walidacja rozwiązania

tak

Ocenianie wydajności rozwiązania

tak

Źródło: Opracowanie własne
Rozpatrywanie zadań realizowanych  na etapie analizy biznesowej, pokazuje, że efekty tej pracy mogą być oceniane bezpośrednio tylko dla wybranej grupy zadań. Pozostałe dopiero z chwilą ukończenia projektu a nawet przekazania rozwiązania do eksploatacji.
W następnym wpisie zaprezentowane zostanie badanie wpływu analizy na jakość rozwiązań IT.
 
Źródła:

 1. [WWW03]    Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski: Nowe impulsy w ocenie opłacalności przedsięwzięć IT, http://ceo.cxo.pl/artykuly/55551_0/Nowe.impulsy.w.ocenie.oplacalnosci.projektow.z.obszaru.IT.html
 2. [IIBA01]    A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, version 2.0, International Institute of Business Analysis 2009

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *