IC, MRP, MRPII, MRPIII, ERP, ERPII, SCM

IC, MRP, MRPII, MRPIII, ERP, ERPII, SCM. Co je łączy? Wszystkie przedstawiają klasy systemów – kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Co różni? Przedstawiają kolejne poziomy zaawansowania odpowiedzi na potrzeby organizacji w kontekście kontroli jej działania. Rozszyfrujmy te skróty.

Zarządzanie przedsiębiorstwem stwarza wiele wyzwań ze względu na jego złożoność. Ogrom procesów wykonywanych jest równocześnie, bierze w nich udział mnóstwo uczestników. Potrzeba optymalizacji działania organizacji stała się przyczyną poszukiwania kompleksowego wsparcia narzędzi informatycznych.

Od lat 60-tych tworzone były systemy IC (Inventory Control), a następnie MRP (Material Requirements Planing), co dało początek rozwojowi klas systemów znanych ze skrótów takich jak MRP i w końcu ERP.

IC

Początkowo systemy dedykowane były firmom produkcyjnym i ich głównej potrzebie – obsłudze magazynów. Stąd pierwsze systemy to IC Inventory Control.

MRP

Systemy MRP (Material Requirements Planing) miały za cel nie tylko zapisywać stan magazynu, ale też planować potrzeby materiałowe do produkcji – co, ile i na kiedy? Plany tworzone były na podstawie harmonogramu produkcji, złożonych zamówień lub prognozy sprzedaży. Wszystko po to, żeby zoptymalizować wykorzystanie magazynów, zminimalizować zalegające zapasy, podpowiadać terminy dostaw i koszty produkcji.

 W kolejnym dziesięcioleciu (lata 80-te) wykonany został kolejny krok – pojawił się MRPII. Skrót MRP zmienił swoje znaczenie na Manufacturing Resource Planning, czyli planowanie zasobów produkcyjnych. Dodano elementy zarządzania sprzedażą oraz wspomaganie strategicznych decyzji dotyczących produkcji. Rozszerzono także pojęcie zasobu. Od tej chwili nie był to tylko materiał w magazynie, ale także ludzka praca, pieniądze, czas, środki trwałe i materiały pomocnicze.

Na przestrzeni lat zaszło wiele zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami i produkcją. Dawne rozwiązania nie najlepiej odpowiadały nowym sposobom prowadzenia biznesu. Kolejna dekada przyniosła MRPIII, czyli znany już obecnie ERP.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) położył większy nacisk na zarządzanie pieniędzmi – prognozowanie i planowanie, przepływy, koszty.

ERPII Extended ERP to wyjście poza przedsiębiorstwo, koordynacja współpracy z dostawcami, klientami a także orientacja branżowa.

SCM (Supply Chain Management) to połączenie całego łańcucha dostaw – od dostawcy do klienta i kontrola nad planami produkcyjnymi – czy zdążymy z produkcją takiej wielkości na określony termin? Czy będzie to opłacalne? Ograniczenia są analizowane na każdym etapie – od dostaw surowców, przez wykonanie, po dystrybucję do klienta końcowego. Systemy tej klasy przyczyniają się do wzrostu zysków i konkurencyjności.

Obecnie systemy klasy ERP posiadają następujące obszary funkcjonalne (moduły systemu mogą różnić się ze względu na producenta) (na podstawie [2]):

  1. Rachunkowość finansowa (Financial accounting) – księga główna, środki trwałe, zobowiązania, należności, zarządzanie gotówką, konsolidacja finansowa
  2. Rachunkowość zarządcza (Management accounting) – budżetowanie, kalkulacja kosztów, zarządzanie kosztami, rachunek kosztów działań
  3. Zasoby ludzkie (Human resources) – rekrutacja, szkolenia, wynagrodzenia, świadczenia, emerytury
  4. Wytwarzanie (Manufacturing) – wykaz materiałów, zlecenia pracy, planowanie, zdolności, zarządzania przepływem pracy, kontrola jakości, proces produkcji, projekty produkcyjne, przepływu produkcji, zarządzanie cyklem życia produktu
  5. Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply chain management) – planowanie łańcucha dostaw, planowanie dostaw, zakupy, zapasy, konfigurator produktów, przetwarzanie roszczeń
  6. Zarządzanie projektami (Project management) – zarządzanie projektami, planowanie projektu, planowanie zasobów, planowanie kosztów, struktura podziału pracy, bilingowanie, czas i wydatki, jednostki wydajności, zarządzanie działalnością
  7. Zarządzanie relacjami z klientami (Customer relationship management) – sprzedaż i marketing, prowizje, usługi, kontakt z klientem, obsługa call center – systemy CRM nie zawsze są traktowane jako część systemów ERP, ale raczej jako systemy wsparcia dla biznesu (BSS – Business Support Systems)
  8. Obsługa systemów self-care (Data services) – dla klientów, dostawców i/lub pracowników

 
Źródło:

  1. Górski J., Landowska A. (2010): Strategie informatyzacji, Niepublikowane materiały, Politechnika Gdańska
  2. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart