ArchiMate – biznes, aplikacje, technologie w jednym

Biznes, aplikacje, technologie – trzy fascynujące światy, które są częściami większości współczesnych organizacji, w szczególności w branży informatycznej. Można w każdej z tych dziedzin znaleźć pasjonatów i ekspertów. Rzadziej spotyka się ludzi, którzy swoim zainteresowaniem obejmują wszystkie trzy obszary. Niektórzy zdają sobie jednak sprawę z roli współdziałania tych elementów, a ściślej mówiąc – znaczenia wsparcia, jakie może zapewnić biznesowi technologia.

Na pytanie „Czy aplikacje wpierają działanie Państwa firmy?” przypuszczam, że wielu odpowiedziałoby: „Tak. Używamy kilku programów w naszej pracy”. Zastanawia mnie jednak czy te aplikacje (przetwarzane przez nie informacje, infrastruktura techniczna – urządzenia, sieci, itd.) rzeczywiście wspomagają firmę w jej strategii, celach i zadaniach. Czy serwer jaki mamy, działające na nim aplikacje pomagają wytwarzać produkt czy usługę, które sprzedajemy określonym klientom w określony sposób? Jeśli nie, po co nam one? I z drugiej strony – co możemy wprowadzić, żeby rzeczywiście było pomocne, zwiększało jakość pracy, jej efektywność czy zmniejszało koszty? Zdaje się, że niewielu przeprowadza taką analizę, ponieważ wymaga ona powiązania odległych biegunów – biznesu i infrastruktury technicznej.
W tym miejscu odsyłam do pojęcia architektury korporacyjnej, której składowymi są architektura biznesowa, architektura aplikacji i danych oraz architektura infrastruktury technicznej.
Kiedy warto?
Kiedy warto posłużyć się taką przekrojową analizą? Piotr Piskorski [1] sugeruje, by wprowadzanie architektury korporacyjnej było odpowiedzią na określone cele organizacji:

  • zmiany organizacyjne (np. zwiększenie jakości, zmniejszenie kosztów, zwiększenie efektywności),
  • prowadzenie portfela projektów (powiązanych projektów),
  • promowanie i wykorzystanie do budowania zaufania klientów.

Co to da?

  • Bardziej efektywne operacje IT
  • Większy, szybszy zwrot z inwestycji, niższe ryzyko przyszłych inwestycji
  • Szybsze, prostsze i tańsze dostarczanie [2].

Jak?
O tym dalej…
Mam nadzieję, że nie muszę przekonywać o roli jaką odgrywa dobrej jakości graficzna prezentacja (diagramy) w analizie i komunikacji między różnego rodzaju zainteresowanymi 🙂
Znakomitym narzędziem do jednoczesnego prezentowania różnych punktów widzenia na różnym poziomie szczegółowości jest język modelowania ArchiMate [2]. Pozwala on objąć procesy biznesowe, strukturę organizacji, systemy IT (aplikacje), infrastrukturę techniczną i przepływ informacji.
ArchiMate – język modelowania architektury korporacyjnej – opis, analiza, zależności, różne punkty widzenia, różny poziom szczegółowości.
Jak wygląda?

ArchiMate – widok wprowadzający [2]

Na diagramie przedstawiona jest zarówno warstwa biznesowa, aplikacji jak i technologii. Symbole dla każdej z warstw mogą przedstawiać obiekty strukturalne, zachowania i informacyjne.

Widok na obrazku nazwany został wprowadzającym. Poza nim w specyfikacji 1.0 języka przewidziano jeszcze 17. Pozwalają one tworzyć diagramy dla różnych celów – projektowania, wsparcia w podejmowaniu decyzji (biznes), informowania na trzech poziomach szczegółowości (przegląd, powiązania, szczegóły).

Podział widoków ArchiMate

Poniżej znajduje się 9 perspektyw (cel i poziom szczegółowości), w których można przedstawiać 18 punktów widzenia (rodzajów diagramów). Do szczegółowego opisu każdego z nich odsyłam do specyfikacji ArchiMate [2].

1. Widok wprowadzający (Introductory Viewpoint)
2. Widok organizacji
3. Widok kooperacji aktorów
4. Widok funkcji biznesowych 13. Widok użycia infrastruktury 14. Widok implementacji i wdrożenia
5. Widok procesów biznesowych 10. Widok struktury aplikacji 12. Widok infrastruktury 15. Widok struktury informacyjnej
6. Widok kooperacji procesów biznesowych 7. Widok produktu 11. Widok użycia aplikacji 16. Widok realizacji usługi
8. Widok zachowania aplikacji 9. Widok kooperacji aplikacji
17. Widok warstwowy
18. Widok mapy krajobrazu

Są modele, przeprowadzona analiza, ustalone kierunki działań – co dalej?
Projektowanie, planowanie, implementację oraz zarządzanie informacyjną architekturą organizacji wspiera TOGAF [3] – framework architektury korporacyjnej. W stosunku do możliwości ArchiMate obejmuje on bardziej wysokopoziomowe kwestie strategiczne oraz niskopoziomowe inżynierii oprogramowania.
Podobne rozwiązanie (szablon i sposób postępowania) stanowi siatka Zachmana (Zachman Framework) [4].

Źródła:

  1. Piskorski Piotr, Praktyczne wprowadzenie do architektury korporacyjnej, spotkanie SPIN, Gdańsk, 26 października 2011 r.
  2. The Open Group, ArchiMate 1.0 Specyfication. Dostępne: http://www.opengroup.org/archimate/doc/ts_archimate/.
  3. The Open Group, TOGAF 9 Specyfication. Dostępne: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
  4. Zachman International, Zachman framework. Dostępne: http://www.zachman.com/

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart