Struktura organizacyjna – ujęcie 2.

Jednym z najważniejszych filarów organizacji jest jej struktura organizacyjna, czyli układ stanowisk i składających się z nich komórek wewnątrz organizacji [1]. Wpływa ona na sposób, w jaki w firmie przepływają informacje i jak efektywnie wykonywana jest praca. Dlatego warto stworzyć strukturę najlepszą […]

Struktura organizacyjna – ujęcie 2. Czytaj dalej