Diagram cebulowy

Ang. onion diagram. Diagram warstwowy wykorzystywany przy analizie interesariuszy.
Przypomina, by interesariuszy szukać w 4 warstwach:

  • warstwa pierwsza, wewnętrzna – osoby i grupy, które tworzą rozwiązanie
  • warstwa druga – osoby lub grupy, na które rozwiązanie oddziałuje bezpośrednio – dotknięte jednostki organizacji
  • warstwa druga – osoby lub grupy, na które rozwiązanie oddziałuje pośrednio – reszta organizacji
  • warstwa zwarta – osoby lub grupy poza organizacją, np. klienci, regulatorzy, konkurenci, itd.
Shopping Cart