Diagram cebulowy

Ang. onion diagram. Diagram warstwowy wykorzystywany przy analizie interesariuszy.

Przypomina, by interesariuszy szukać w 4 warstwach:

  • warstwa pierwsza, wewnętrzna – osoby i grupy, które tworzą rozwiązanie
  • warstwa druga – osoby lub grupy, na które rozwiązanie oddziałuje bezpośrednio – dotknięte jednostki organizacji
  • warstwa druga – osoby lub grupy, na które rozwiązanie oddziałuje pośrednio – reszta organizacji
  • warstwa zwarta – osoby lub grupy poza organizacją, np. klienci, regulatorzy, konkurenci, itd.

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020