Agile

Zwinny. Zwinność. Podejście zwinne.

Manifest agile

Podejście spopularyzowane w branży IT za sprawą manifestu zwinności (ang. agile manifesto) [1]. Grupa ekspertów pracujących w IT podpisała go w 2001 roku. Manifest odkrywa lepsze sposoby rozwijania oprogramowania i w związku z tym proponuje przedkładać:

  • ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia
  • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację
  • współpracę z klientem ponad negocjacje umów
  • reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem

W rzeczach po lewej jest wartość, natomiast bardziej cenione są te po prawej.

Scrum Guide

Najpopularniejszym frameworkiem do pracy zespołowej z wykorzystaniem podejścia zwinnego jest Scrum. Zasady jego stosowania wyjaśnia kilkunastostronicowy Scrum Guide. Jego pierwsza wersja została opublikowana w 2010 roku przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda.
Scrum Guide opisuje przesłanki stosowania Scruma, główne zakresy odpowiedzialności, wydarzenia i artefakty. Znajdziemy tu Zespół Scrumowy: Product Ownera (właściciela produktu), Scrum Mastera, Developerów. Do wydarzeń zaliczają się: sprint, planowanie sprintu (ang. sprint planning), codzienny scrum (ang. daily scrum), przegląd sprintu (ang. sprint review), retrospektywę sprintu (ang. sprint retrospective). Artefaktami w Scrumie są: rejestr produktu (ang. product backlog), rejestr sprintu (ang. sprint backlog), przyrost produktu (ang. increment).

Zwinna analiza biznesowa

Skoro praca w zespole często odbywa się w podejściu zwinnym, analiza biznesowa dostosowuje się do tego trybu. Dlatego też w analizie biznesowej zastosowanie podejścia zwinnego polega na użyciu krótkich cyklów określania wymagań, tworzenia fragmentów rozwiązań i uczenia się z informacji zwrotnej. Jednak nadal celem analizy biznesowej jest maksymalizacja wartości biznesowej, nadal zastosowanie mają podstawowe koncepty i techniki.
Podsumowując Zwinną analizę biznesową opisuje dokładniej „Agile extension to BABOK Guide” [3] – opracowanie International Institute of Business Analysis. Na podstawie tego przewodnika dostępna jest także certyfikacja.

Zwinne rozwijanie produktów

Tymczasem zwinne rozwijanie produktów opisuje „Guide to Product Ownership Analysis” [4]. Dostępne jest przygotowanie do certyfikacji. [5]
 
Źródła: