Konferencja infoShare 2018 – relacja dzień 1

InfoShare pamiętam jeszcze z czasów, kiedy zajmowali jedną salę wykładową na moim Wydziale ETI (Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) na Politechnice Gdańskiej. Pytało się wykładowców czy zamiast na wykład można iść do sali obok na konferencję […]

Konferencja infoShare 2018 – relacja dzień 1 Czytaj dalej