Analityk płakał # 14 Bardziej agile i bardziej fixed-price