Wymaganie

Użyteczna reprezentacja potrzeby.
Źródło: IIBA, BABOK Guide v. 3