Warsztaty

ukierunkowane wydarzenie z udziałem kluczowych interesariuszy i ekspertów w danej dziedzinie, którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć zdefiniowany cel
Źródło: International Institute of Business Analysis, Business Analysis Body of Knowledge, IIBA, Toronto 2015
 

Shopping Cart