UML

Unified Modeling Language. Język modelowania systemów informatycznych. Dzięki diagramom UML zaprojektujesz strukturę i działanie systemu IT.

UML opisuje specyfikacja utrzymywana przez organizację OMG (Object Management Group) [1]. Na niemal 800 stronach opisane są dozwolone elementy notacji, wyjaśniane jest ich znaczenie i zastosowanie. Dzięki swojej precyzji modele w UML zapewniają jednoznaczność dla każdego, kto posiada postawowe kompetencje tworzenia i czytania diagramów.
UML zawiera 14 diagramów (w wersji 2.5.1 wydanej w 2017 roku).

Diagramy pozwalające na modelowanie struktury systemu:

 • diagram klas UML – klasy, ich atrybuty, metody oraz relacje między klasami (rodzaj i liczność)
 • diagram pakietów UML – zależności między pakietami zawierającymi elementy np. klasy, przypadki użycia, itp.
 • diagram komponentów UML – zgrupowane logicznie części systemu realizujące podobne zadania lub współpracujące systemy
 • diagram wdrożenia UML – pokazuje na jakich fizycznych maszynach (serwerach) są zainstalowane instancje komponentów
 • diagram profili UML – dodatkowe znaczenie elementów ze względu na np. technologię, dziedzinę czy specyfikę firmy
 • diagram obiektów UML – powiązania między instancjami klas w czasie działania systemu
 • diagram struktur złożonych UML – związki istniejące pomiędzy częściami systemu, które współpracując dostarczają pewnej funkcjonalności

Diagramy pozwalające na modelowanie zachowania systemu:

 • diagram przypadków użycia UML – zakres funkcjonalności, aktorzy, powiązanie usług z aktorami
 • diagram aktywności UML – aktywności realizowanie krok po kroku dla osiągnięcia danego celu w ramach przypadku użycia/algorytmu
 • diagram stanów UML – stany danego obiektu, możliwe przejścia między stanami i warunki powodujące te przejścia

Grupa diagramów pokazująca zachowania systemu w formie interakcji:

 • diagram sekwencji UML – chronologiczne przesyłanie komunikatów między obiektami klas lub instancjami komponentów
 • diagram komunikacji UML – komunikaty wymieniane między obiektami w czasie działania systemu
 • diagram przebiegów czasowych UML – zmiana stanów i spełniania warunków w zależności od upływającego czasu
 • diagram przeglądu interakcji UML – złożenie diagramów sekwencji w diagram aktywności

Często wykorzystywanymi diagramami są: diagram klas, komponentów, wdrożenia, przypadków użycia, aktywności, stanów, sekwencji.
Stosowanie UML wyjaśnia kurs UML – podstawy projektowania systemów. [2]
Źródło:

Shopping Cart