Planować zarządzanie informacjami związanymi z analizą biznesową