Analiza systemowa

„Metoda wyjaśniająca działanie danej organizacji.” [1]
„Jawne i formalne badanie wspomagające działanie osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje lub linię postępowania w ściśle określonej sytuacji charakteryzującej się niepewnością. Jej celem jest określenie pożądanych działań lub linii postępowania poprzez stworzenie i rozważenie dostępnych wariantów, jak także porównanie ich przewidywanych następstępstw.” [2]
„Podejście badawcze w naukach społecznych, uznające pojęcie systemu i jego analizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych.”[4]
W branży IT używa się potocznie określenia analiza systemowa (lub analityk systemowy). Podkreśla ono główny obszar działania analityka jako bliski systemom informatycznym, np. rozumienie architektury, algorytmów, kodu, baz danych, itd. Mniejszy nacisk kładzie na zagadnienia biznesowe, związane z zarządzaniem, potrzebami organizacji czy klientów. Analiza systemowa bywa zestawiana z analizą biznesową jako ta bliżej systemów IT. Nie obejmuje analizy strategii, analizy organizacji.
Natomiast odwołując się do standardów i definicji (wg BABOK Guide) używamy pojęcia analizy biznesowej jako zawierającego w sobie zadania analizy i projektowania rozwiązań (z dużym naciskiem na projektowanie rozwiązań IT). Na tej stronie i na świecie pojęcie analizy biznesowej zawiera w sobie rozumienie architektury, algorytmów, kodu oraz baz danych. Posiada techniki analizy, projektowania na tym poziomie.
Trudno jest rozwijać rozwiązania IT, które dają wartość organizacji przez patrzenie głównie z perspektywy technicznej. Analiza powinna integrować się z perspektywą biznesową. Należy być czujnym na wchodzenie w kompetencje programistów, bazodanowców, czy architektów. Jednakże każda organizacja ma prawo dowolnie dobrać zakres umiejętności i dowolnie nazwać role.
Odwołując się do BABOK Guide na tej stronie stosujemy pojęcie analizy biznesowej jako zawierającej pełen przekrój analizy. Od systemów IT (danych, architektury oraz interfejsów, itd.) po analizę strategii organizacji.
Żródła:

  1. https://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/analiza-systemowa-organizacji-i-analiza-systemu-informacyjnego/ dostęp: 7.07.2021 r.
  2. W. Findeisen i in., Analiza systemowa- podstawy i metodologia., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 13, za encyklopedia zarządzania (https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_systemowa, dostęp: 7.07.2021 r.)
  3. A. Koźmiński, Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1979, s. 38-39
  4. Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_systemowa, dostęp 7.07.2021 r.