Analiza biznesowa

Praktyka umożliwiająca wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie przez definiowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które dają wartość dla interesariuszy.

Źródło: IIBA, BABOK Guide v.3

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020