Analiza biznesowa

„Praktyka umożliwiająca wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie przez definiowanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań, które dają wartość interesariuszom.” – źródło: IIBA, BABOK Guide v.3

Analiza biznesowa odnosi się zatem do dziedziny zarządzania (potrzeby i zmiany w przedsiębiorstwie). Rekomendowane rozwiązania mogą dotyczyć dziedziny IT /oprogramowania, ale równie dobrze procesów biznesowych, struktury organizacyjnej, umiejętności, ról, pracowników, kultury organizacyjnej, wartości, stylu kierowania (wszystkiego, co może umożliwić zmianę w przedsiębiorstwie).
Analiza biznesowa pomaga wyartykułować potrzeby i cele przedsiębiorstwa oraz zaprojektować i opisać rozwiązanie, które dostarczy wartość.
Analiza biznesowa może się obywać na poziomie startegicznym (długofalowe kierunki działania organizacji), taktycznym (perpektywa inicjatyw) i operacyjnym (codzienna praca zespołowa, szczegóły potzrebne do realizacji).
Analiza biznesowa wykorzystuje specjalistyczne techniki do pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, znajdowania przyczyn i wyciągania wniosków, by spośród proponowanych rozwiązań zarekomendować to najbardziej odpowiadające potrzebom i dające wartość.
Zadania analizy biznesowej mieszczą się w obszarach wiedzy (na podstawie BABOK Guide v. 3):

  • Analiza strategii – analiza stanu obecnego organizacji, określanie stanu docelowego, ocena ryzyka i strategia zmiany
  • Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej – dobieranie właściwego podejścia analizy (do firmy, projektu, itd.), określanie zasad podejmowania decyzji, zarządzania informacjami, angażowania interesariuszy, a także obserwowania, mierzenia i usprawniania efektywności wykonywanej analizy
  • Pozyskiwanie informacji i współpraca – przygotowanie do pozyskiwania informacji, pozyskiwanie ich, potwierdzanie, komunikowanie i zarządzanie współpracą interesariuszy
  • Analiza wymagań i projektowanie – specyfikowanie wymagań, ich modelowanie, walidowanie, weryfikowanie, definiowanie architektury wymagań, definiowanie opcji projektów, analiza potencjalnej wartości i rekomendowanie rozwiązania
  • Ocena rozwiązania – mierzenie wydajności rozwiązania, analizwa wyników pomiarów, ocena ograniczeń organizacji i ograniczeń rozwiązania, rekomendowanie akcji zwiększających wartość rozwiązania

Źródło: IIBA, BABOK Guide v. 3

Shopping Cart