3ma #001 How to gather requirements

March 31 2019

Customers don’t know what they want? Requirements are changing all the time? You’ve delivered what they wanted, but they are still dissatisfied? Maybe you do it wrong? Listen 3 minutes introduction to professional requirements gathering 🙂

Hi, I am Hania!

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Maybe you will also be interested in:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020