Czy warto przekwalifikować się na analityka?

6 marca 2017

Jesteś już po 30-tce. Dotychczasowa praca nie spełniła Twoich oczekiwań. Usłyszałeś o analizie biznesowej, zaintrygowała Cię i zastanawiasz się czy warto się przekwalifikować. Żyjesz już na pewnym poziomie, masz już może rodzinę – nie możesz sobie pozwolić na zarobki praktykata. Czy z racji ogólnego życiowego doświadczenia możesz liczyć na zarobki wyższe niż młodsi koledzy, którzy także zaczynają w analizie? Jak się okazuje, możesz 🙂
W ramach analizy wniosków z Badania Zarobków i Kompetencji Analityków Biznesowych 2016 wyodrębniłam grupę osób w wieku co najmniej 30 lat, którzy mają 0 lub 1 rok doświadczenia w analizie. Oznacza to, że przeszli na to stanowisko z innych. Było 11 takich osób na 382 badanych – prawie 3%. Czy ich zarobki różnią się od zarobków młodszych kolegów (do 29 lat), którzy również zaczynają (0 lub 1 rok doświadczenia w analizie)? Tak.
Zarobki Analityków Biznesowych - Przekwalifikowani 30+ lat
Na wykresie widzimy kilka ważnych elementów. Kolorami zaznaczone są zarobki osób z 3 grup:

  • rozpoczynających młodych analityków (0-1 roku doświadczenia w analizie i wiek < 30 lat),
  • rozpoczynających starszych analityków (0-1 roku doświadczenia w analizie i wiek >= 30 lat),
  • starszych analityków z dłuższym stażem (>1 rok doświadczenia w analizie i wiek >= 30 lat).

Wartości to zarobki netto w złotówkach. Nie są tu brane pod uwagę wartości dodatków do pensji takich jak np. premie. Z wyników zostały odrzucone 3 osoby biorące udział w badaniu pracujące za granicą, których zarobki znacząco przekraczały te osiągane w Polsce.
Kolejne przedstawiane statystyki to:

  • minimum – najmniejsza z wartości w danej grupie
  • percentyl rzędu 10 – 10% osób z danej grupy zarabia tyle, co wskazywana wartość lub mniej; inaczej – 10% najgorzej zarabiających osób zarabia kwotę między minimum a tą wartością
  • percentyl rzędu 25 – 25% osób z danej grupy zarabia tyle, co wskazywana wartość lub mniej; inaczej – 25% najgorzej zarabiających osób zarabia kwotę między minimum a tą wartością
  • mediana – inaczej: percentyl rzędu 50 – 50% osób z danej grupy zarabia tyle, co wskazywana wartość lub mniej
  • percentyl rzędu 75 – 75% osób z danej grupy zarabia tyle, co wskazywana wartość lub mniej; inaczej – 25% najlepiej zarabiających osób zarabia kwotę między tą wartością a maksimum
  • percentyl rzędu 90 – 90% osób z danej grupy zarabia tyle, co wskazywana wartość lub mniej; inaczej – 10% najlepiej zarabiających osób zarabia kwotę między tą wartością a maksimum.

W tabeli znajdziesz statystyki widoczne na wykresie oraz dodatkowe informacje jak średnia i odchylenie standardowe.
Zarobki Analityków Biznesowych - przekwalifikowani - Analiza IT
Widać zatem, że początkujący 30+ mogą liczyć na wyższe zarobki 🙂 Średnio o 1860 zł wyższe. Tak wynika z różnicy średnich. Pamiętaj, że ma tu znaczenie wiele czynników, np. miasto, wiek, płeć, dotychczasowe doświadczenia i ich przydatność w pracy analityka, poczucie własnej wartości i wartości swoich kompetencji, umiejętności negocjacji zarobków, itd.
Przekwalifikowani na stanowisku analityka mogą wykorzystywać kompetencje zdobyte na innych stanowiskach jak np. wiedza o biznesie, o branży, umiejętności współpracy z klientami, zespołami, itp.
Widać także znaczącą różnicę między przekwalifikowanymi na analityków trzydziestolatkami (i starszymi) a ich rówieśnikami, którzy w analizie pracują już dłuższy czas.
Jakimi umiejętnościami wykazywali się przekwalifikowani analitycy i jak ich zarobki zmieniają się w kolejnych latach, dowiecie się z przygotowującego się właśnie pełnego raportu Badania Zarobków i Kompetencji Analityków Biznesowych 2016.
Czy zatem warto się przekwalifikować? Wiedząc na jakie zarobki możesz liczyć średnio po przekwalifikowaniu, porównaj je do aktualnych zarobków na obecnym stanowisku i Twoich kosztów życia. Zobacz też do jakich kwot będziesz dążyć obserwując zarobki kolegów z dłuższym stażem w analizie. Dodaj jeszcze do tego wady zawodu (z przymróżeniem oka – 13 powodów, żeby nie marnować życia w analizie biznesowej) i jego niewątpliwe zalety (pisane 100 lat temu 🙂 Co jest fajnego w pracy analityka biznesowego?).
I jak? Warto? 🙂

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Może zaciekawi Cię także:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020