Techniki analizy biznesowej BABOK Guide 3.0

Jakie są tajne triki analityków? Poznaj techniki analizy biznesowej, jakie podsuwa nam BABOK Guide 3.0 – przewodnik po dobrych praktykach analizy biznesowej. Podziel ją na dwie części – co już znasz i o czym chciałbyś dowiedzieć się więcej?

BABOK Guide (The Guide to the Business Analysis Body of Knowledge) to zbiór dobrych praktyk z zakresu analizy biznesowej zbieranych z całego świata przez ostatnich 10 lat. Jest to dzieło IIBA (ang. International Institute of Business Analyst) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów i entuzjastów analizy. Tu też można dorobić się certyfikatu, np. w kursie Zdobądź Certyfikat ECBA IIBA.
Jedną z części BABOK Guide jest rozdział, gdzie znajdziesz techniki analizy biznesowej. Lista jest długa – 50 pozycji. Spójrzmy z ciekawości, co już potrafimy, a co wymaga poznania, wprowadzenia i zostania w tym mistrzem.
techniki analizy biznesowej BABOK Guide - analiza IT

 • 1. Definicja kryteriów akceptacji i oceny (Acceptance and Evaluation Criteria Definition) Jak sprawdzić czy rozwiązanie spełnia kryteria? Jak wybrać z wielu rozwiązanie najlepiej spełniające kryteria?
 • 2. Zarządzanie backlogiem Brzmi znajomo-Scrumowo? 🙂
 • 3. Karta zrównoważonych wyników (Balanced Scorecard)
 • 4. Analiza porównawcza (Benchmarking) i analiza rynku Jaka jest konkurencja? Jak to robią inni? Jakie mają wyniki?
 • 5. Burza mózgów (Brainstorming) Zbieramy wiele osób i kreatywnie rzucamy pomysłami! Żaden pomysł nie jest głupi, bierzemy wszystkie. Wybieramy na końcu.
 • 6. Analiza możliwości biznesu
 • 7. Uzasadnienie biznesowe (Business Cases) -> Na blogu: https://analizait.pl/2014/uzasadnienie-biznesowe/ Dlaczego to mamy robić? Czy to się opłaca?
 • 8. Business Model Canvas -> Poznajmy model biznesowy
 • 9. Analiza reguł biznesowych (Business Rules Analysis) Jakimi zasadami kieruje się biznes w swoim codziennym działaniu? Dobrze wiedzieć to, co dla nich jest oczywiste.
 • 10. Gry współpracy (Collaborative Games) Zróbmy to razem!
 • 11. Modelowanie pojęć (Concept Modelling)
 • 12. Słownik danych (Data Dictionary)
 • 13. Diagramy przepływu danych (Data Flow Diagrams) Skąd wpadają informacje do rozwiązania i dokąd są przekazywane?
 • 14. Wydobywanie danych (Data mining) W tej gromadzie danych jest jakaś ważna informacja, jakiś znaczący wniosek!
 • 15. Modelowanie danych (Data Modelling) Jakie mamy dane? Z czego się składają? Jakie mają formaty?
 • 16. Analiza decyzji (Decision Analysis)
 • 17. Modelowanie decyzji (Decision Modelling)
 • 18. Analiza dokumentów (Document Analysis) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/analiza-dokumentow-jak-znalezc-igle-w-stogu-siana/ Jak skuteczniej przekopywać się przez stosy (elektronicznych) dokumentów?
 • 19. Szacowanie (Estimation) Ile to może zająć?
 • 20. Analiza finansowa (Financial Analysis)
 • 21. Grupy focusowe (Focus Groups) Moderowanie rozmowy grupy na wybrany temat, żeby zyskać głębszy wgląd.
 • 22. Dekompozycja funkcjonalna (Functional Decomposition) Rozbijmy to na mniejsze fragmenty, żeby lepiej było zrozumieć, zaplanować i zarządzać.
 • 23. Glosariusz (Glossary) Co masz na myśli, gdy mówisz to…? Aha, myślałam, że to jest…
 • 24. Analiza interfejsu (Interface Analysis) Analiza interfejsu aplikacji rozumianym jako GUI ale też API.
 • 25. Wywiady (Interviews) Lista pytań i jedziemy!
 • 26. Śledzenie elementów (Item Tracking)
 • 27. Nauka z doświadczeń (Lessons Learned) Analizujmy to, co za nami – wyciągajmy wnioski, uczmy się na błędach i następnym razem jesteśmy już mądrzejsi.
 • 28. Metryki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) (Metrics and Key Performance Indicators) Czy to lepiej? O ile lepiej? A co mierzysz i jak? A jak to wychodzi najlepszym?
 • 29. Mapy myśli (Mind Mapping) Zbierz myśli.
 • 30. Analiza wymagań niefunkcjonalnych (Non-functional Requirements Analysis) Jak rozwiązanie powinno działać?
 • 31. Obserwacje (Observation) Wy pracujcie, a ja sobie popatrzę 😉 i wyciągnę wnioski, jakie rozwiązanie będzie dla Was najlepsze.
 • 32. Modelowanie Organizacji (Organization Modelling) Misja, wizja, struktura organizacyjna, procesy.
 • 33. Przypisywanie priorytetów (Prioritization) Co jest najważniejsze a bez czego nadal spełniony zostanie cel?
 • 34. Analiza procesów (Process Analysis) Jak wygląda proces? Czy można go usprawnić?
 • 35. Modelowanie procesów (Process Modeling) Co dzieje się po kolei? Kto jest za dany krok odpowiedzialny?
 • 36. Prototypowanie (Prototyping) Zanim zaprzęgniemy ludzi do pracy, szybciutko tworzymy makiety. – Czy o to Panu chodziło? – Tak, ale tu to bym to widział inaczej…
 • 37. Przeglądy (Rewievs)
 • 38. Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem (Risk Analysis and Management) Co się może wydarzyć, co pokrzyżuje nam plany? Jak temu zapobiec?
 • 39. Macierz ról i uprawnień (Roles and Permissions Matrix) Kto jest za co odpowiedzialny?
 • 40. Analiza przyczyn (Root Cause Analysis) Co tak naprawdę jest tu problemem? Co zmienić, aby już problem nie powracał? Szukamy przyczyn.
 • 41. Modelowanie zakresu (Scope Modeling) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/modelowanie-zakresu/ „Poza zakresem!” – trzymaj projekt w ryzach i uchroń się przed jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń – zwiększaniem zakresu.
 • 42. Diagramy sekwencji (Sequence Diagrams) Jak komunikaty są przesyłane w czasie? Skąd dokąd?
 • 43. Lista, mapa interesariuszy lub person (Stakeholder List, Map or Personas)
 • 44. Modelowanie stanów (State Modelling) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/diagram-stanow/
 • 45. Ankiety i kwestionariusze (Survey/Questionnaire) Wiele osób badamy w jednym czasie.
 • 46. Analiza SWOT (SWOT Analysis) – Prosta i bardzo fajna technika. Pozwala szybko zbadać różne aspekty danej sprawy i obrać najlepszą strategię wykorzystującą okazje i mocne strony oraz chroniąca przed zagrożeniami i słabymi stronami.
 • 47. Przypadki użycia i scenariusze (Use Cases and Scenarios) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/przypadki-uzycia-historyjki-uzytkownika-scenariusze-uzycia-wymagania-i-potrzeby/
 • 48. Historyjki użytkowników (User Stories) -> Na blogu: Przypadki użycia, historyjki użytkownika, scenariusze użycia, wymagania i potrzeby.
 • 49. Ocena dostawcy (Vendor Assessment) Jak wybrać najlepszego dostawcę rozwiązania?
 • 50. Warsztaty (Workshops) Wiele osób i aktywna współpraca.

Techniki, które doszły do tego zestawienia w wersji 3 BABOK, czyli przez ostatnich kilka lat nabrały takiego znaczenia, że zdecydowano się je wprowadzić do tego standardu analizy biznesowej:

 • 2. Zarządzanie backlogiem
 • 3. Karta zrównoważonych wyników (Balanced Scorecard)
 • 6. Analiza możliwości biznesu
 • 7. Uzasadnienie biznesowe (Business Cases)
 • 8. Business Model Canvas
 • 10. Gry współpracy (Collaborative Games)
 • 11. Modelowanie pojęć (Concept Modelling)
 • 14. Wydobywanie danych (Data mining)
 • 17. Modelowanie decyzji (Decision Modelling)
 • 20. Analiza finansowa (Financial Analysis)
 • 26. Śledzenie elementów (Item Tracking)
 • 29. Mapy myśli (Mind Mapping)
 • 33. Przypisywanie priorytetów (Prioritization)
 • 34. Analiza procesów (Process Analysis)
 • 39. Macierz ról i uprawnień (Roles and Permissions Matrix)
 • 43. Lista, mapa interesariuszy lub person (Stakeholder List, Map or Personas)

Źródła:

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

0 komentarze “Techniki analizy biznesowej BABOK Guide 3.0”

 1. błąd jest na blogu, BABOK to (ang. Business Analysis Body of Knowledge),a nie ( A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *