Techniki analizy biznesowej wg BABOK 3.0

7 maja 2015

Jakie są tajne tricki analityków? Listę wykorzystywanych technik podsuwa nam BABOK – przewodnik wiedzy analizy biznesowej. Podziel ją na dwie części – co już znasz i o czym chciałbyś dowiedzieć się więcej?

BABOK (ang. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge) to zbiór dobrych praktyk z zakresu analizy biznesowej zbieranych z całego świata przez ostatnich 10 lat. Jest to dzieło IIBA (ang. International Institute of Business Analyst) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów i entuzjastów analizy. Tu też można dorobić się certyfikatu.
Jedną z części BABOK Guide jest rozdział o technikach stosowanych w analizie biznesowej. Lista jest długa – 50 pozycji. Spójrzmy z ciekawości, co już potrafimy, a co wymaga poznania, wprowadzenia i zostania w tym mistrzem.
 
1 Definicja kryteriów akceptacji i oceny (Acceptance and Evaluation Criteria Definition) Jak sprawdzić czy rozwiązanie spełnia kryteria? Jak wybrać z wielu rozwiązanie najlepiej spełniające kryteria?
2 Zarządzanie backlogiem Brzmi znajomo-Scrumowo? 🙂
3 Karta zrównoważonych wyników (Balanced Scorecard)
4 Analiza porównawcza (Benchmarking) i analiza rynku Jaka jest konkurencja? Jak to robią inni? Jakie mają wyniki?
5 Burza mózgów (Brainstorming) Zbieramy wiele osób i kreatywnie rzucamy pomysłami! Żaden pomysł nie jest głupi, bierzemy wszystkie. Wybieramy na końcu.
6 Analiza możliwości biznesu
7 Uzasadnienie biznesowe (Business Cases) -> Na blogu: https://analizait.pl/2014/uzasadnienie-biznesowe/ Dlaczego to mamy robić? Czy to się opłaca?
8 Business Model Canvas -> Poznajmy model biznesowy
9 Analiza reguł biznesowych (Business Rules Analysis) Jakimi zasadami kieruje się biznes w swoim codziennym działaniu? Dobrze wiedzieć to, co dla nich jest oczywiste.
10 Gry współpracy (Collaborative Games) Zróbmy to razem!
11 Modelowanie pojęć (Concept Modelling)
12 Słownik danych (Data Dictionary)
13 Diagramy przepływu danych (Data Flow Diagrams) Skąd wpadają informacje do rozwiązania i dokąd są przekazywane?
14 Wydobywanie danych (Data mining) W tej gromadzie danych jest jakaś ważna informacja, jakiś znaczący wniosek!
15 Modelowanie danych (Data Modelling) Jakie mamy dane? Z czego się składają? Jakie mają formaty?
16 Analiza decyzji (Decision Analysis)
17 Modelowanie decyzji (Decision Modelling)
18 Analiza dokumentów (Document Analysis) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/analiza-dokumentow-jak-znalezc-igle-w-stogu-siana/ Jak skuteczniej przekopywać się przez stosy (elektronicznych) dokumentów?
19 Szacowanie (Estimation) Ile to może zająć?
20 Analiza finansowa (Financial Analysis)
21 Grupy focusowe (Focus Groups) Moderowanie rozmowy grupy na wybrany temat, żeby zyskać głębszy wgląd.
22 Dekompozycja funkcjonalna (Functional Decomposition) Rozbijmy to na mniejsze fragmenty, żeby lepiej było zrozumieć, zaplanować i zarządzać.
23 Glosariusz (Glossary) Co masz na myśli, gdy mówisz to…? Aha, myślałam, że to jest…
24 Analiza interfejsu (Interface Analysis) Analiza interfejsu aplikacji rozumianym jako GUI ale też API.
25 Wywiady (Interviews) Lista pytań i jedziemy!
26 Śledzenie elementów (Item Tracking)
27 Nauka z doświadczeń (Lessons Learned) Analizujmy to, co za nami – wyciągajmy wnioski, uczmy się na błędach i następnym razem jesteśmy już mądrzejsi.
28 Metryki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) (Metrics and Key Performance Indicators) Czy to lepiej? O ile lepiej? A co mierzysz i jak? A jak to wychodzi najlepszym?
29 Mapy myśli (Mind Mapping) Zbierz myśli.
30 Analiza wymagań niefunkcjonalnych (Non-functional Requirements Analysis) Jak rozwiązanie powinno działać?
31 Obserwacje (Observation) Wy pracujcie, a ja sobie popatrzę 😉 i wyciągnę wnioski, jakie rozwiązanie będzie dla Was najlepsze.
32 Modelowanie Organizacji (Organization Modelling) Misja, wizja, struktura organizacyjna, procesy.
33 Przypisywanie priorytetów (Prioritization) Co jest najważniejsze a bez czego nadal spełniony zostanie cel?
34 Analiza procesów (Process Analysis) Jak wygląda proces? Czy można go usprawnić?
35 Modelowanie procesów (Process Modeling) Co dzieje się po kolei? Kto jest za dany krok odpowiedzialny?
36 Prototypowanie (Prototyping) Zanim zaprzęgniemy ludzi do pracy, szybciutko tworzymy makiety. – Czy o to Panu chodziło? – Tak, ale tu to bym to widział inaczej…
37 Przeglądy (Rewievs)
38 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem (Risk Analysis and Management) Co się może wydarzyć, co pokrzyżuje nam plany? Jak temu zapobiec?
39 Macierz ról i uprawnień (Roles and Permissions Matrix) Kto jest za co odpowiedzialny?
40 Analiza przyczyn (Root Cause Analysis) Co tak naprawdę jest tu problemem? Co zmienić, aby już problem nie powracał? Szukamy przyczyn.
41 Modelowanie zakresu (Scope Modeling) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/modelowanie-zakresu/ “Poza zakresem!” – trzymaj projekt w ryzach i uchroń się przed jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń – zwiększaniem zakresu.
42 Diagramy sekwencji (Sequence Diagrams) Jak komunikaty są przesyłane w czasie? Skąd dokąd?
43 Lista, mapa interesariuszy lub person (Stakeholder List, Map or Personas)
44 Modelowanie stanów (State Modelling) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/diagram-stanow/
45 Ankiety i kwestionariusze (Survey/Questionnaire) Wiele osób badamy w jednym czasie.
46 Analiza SWOT (SWOT Analysis) – Prosta i bardzo fajna technika. Pozwala szybko zbadać różne aspekty danej sprawy i obrać najlepszą strategię wykorzystującą okazje i mocne strony oraz chroniąca przed zagrożeniami i słabymi stronami.
47 Przypadki użycia i scenariusze (Use Cases and Scenarios) -> Na blogu: https://analizait.pl/2012/przypadki-uzycia-historyjki-uzytkownika-scenariusze-uzycia-wymagania-i-potrzeby/
48 Historyjki użytkowników (User Stories) -> Na blogu: Przypadki użycia, historyjki użytkownika, scenariusze użycia, wymagania i potrzeby.
49 Ocena dostawcy (Vendor Assessment) Jak wybrać najlepszego dostawcę rozwiązania?
50 Warsztaty (Workshops) Wiele osób i aktywna współpraca.
 
Techniki, które doszły do tego zestawienia w wersji 3 BABOK, czyli przez ostatnich kilka lat nabrały takiego znaczenia, że zdecydowano się je wprowadzić do tego standardu analizy biznesowej:
2 Zarządzanie backlogiem
3 Karta zrównoważonych wyników (Balanced Scorecard)
6 Analiza możliwości biznesu
7 Uzasadnienie biznesowe (Business Cases)
8 Business Model Canvas
10 Gry współpracy (Collaborative Games)
11 Modelowanie pojęć (Concept Modelling)
14 Wydobywanie danych (Data mining)
17 Modelowanie decyzji (Decision Modelling)
20 Analiza finansowa (Financial Analysis)
26 Śledzenie elementów (Item Tracking)
29 Mapy myśli (Mind Mapping)
33 Przypisywanie priorytetów (Prioritization)
34 Analiza procesów (Process Analysis)
39 Macierz ról i uprawnień (Roles and Permissions Matrix)
43 Lista, mapa interesariuszy lub person (Stakeholder List, Map or Personas)
Źródła:

  1. http://www.iiba.org/imis15/IIBA/Professional_Development/Business_Analysis_Body_of_Knowledge/IIBA_Website/Professional_Development/Business_Analysis_Body_of_Knowledge_pages/Business_Analysis_Body_of_Knowledge.aspx
  2. http://www.theiiba.org/
  3. http://www.iiba.org/imis15/IIBA/Certification/CBAP_Designation/IIBA_Website/Certification/CBAP_Designation.aspx?hkey=56c17206-917f-49f2-af7d-cf98f5be4a39

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Może zaciekawi Cię także:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020