Metody pozyskiwania wymagań

28 marca 2012

W jaki sposób można pozyskiwać wymagania? Jest wiele możliwości. Niektóre z nich zostały wymienione w tym wpisie. Jakie jeszcze stosujesz z powodzeniem albo jakie jeszcze podpowiada Ci wyobraźnia? 😉

To spis niektórych metod pozyskiwania wymagań. Mam nadzieję, że każda doczeka się swojego wpisu:) Legendę wyjaśniającą oznaczenia znajdziesz na dole.

Wywiady

Porozmawiaj z udziałowcem – podsuń temat rozmowy (wywiad niestrukturalny) lub listę przygotowanych pytań (wywiad strukturalny)

Burze mózgów 

Zespół osób zgłasza pomysły na temat funkcjonowania systemu (można zastosować w zespole projektowym lub z włączeniem udziałowców)

Scenariusze 

Poproś użytkownika, aby opowiedział jak wyobraża sobie korzystanie z systemu – od początku to chwili rozwiązania problemu – otrzymania szukanej informacji, wykonania zamierzonego działania

Symulowanie punktów widzenia 

Postaw się w roli wybranego udziałowca i wyobraź sobie jego korzystanie z systemu

Prototypowanie 

Przygotuj prototyp (np. szkielet programu, makietę, rysunek interfejsu) i zapytaj użytkownika o zadanie, ewentualne nowe wymagania, które odkryje podczas zapoznawania się z prototypem

Spotkania grupowe 

Zaproś udziałowców do wspólnej dyskusji

Obserwacje

Obserwowanie użytkowników podczas wykonywania ich zadań i codziennej pracy

Kwestionariusze (ankiety) 

Przygotuj i daj do wypełnienia udziałowcom

Eksperymenty  

Pilotażowe wdrożenie i zebranie uwag

Ciągła współpraca 

Reprezentant klienta w sposób ciągły uczestniczy w pracach zespołu
 

Legenda:

zrobić to każdy może (trochę lepiej lub trochę gorzej) – im więcej wiedzy i doświadczenia, tym lepiej
 przyda się znajomość metody
 potrzebny klient
 potrzebny zespół
 możesz zrobić to sam w domu
 
Źródła:
1. Górski J. (2009): Inżynieria wymagań, Niepublikowane materiały, Politechnika Gdańska.

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

Może zaciekawi Cię także:

www.analizait.pl by ProjectUP (C) 2020